top of page

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Lees hier meer over dementievriendelijke uitvaartzorg

Dementievriendelijke uitvaartzorg

Ik ben trots dat ik me sinds januari 2019 Dementievriendelijke Uitvaartverzorger mag noemen. Hiervoor heb ik een 2-daagse cursus gevolgd bij DeMens Trainingen. Deze cursus is in samenwerking met Alzheimer Nederland ontwikkeld.


Het aantal personen met dementie stijgt in Nederland. Nu zijn het ongeveer 295.000 mensen, in 2040 naar verwachting rond de 520.000. Voor de gemeente West Betuwe berekende Alzheimer Nederland dat het van 800 naar ongeveer 2.000 mensen zal gaan, voor de gemeente Tiel van 620 personen naar 1.300 personen en de gemeente Vijfheerenlanden van 970 naar 1.700 personen in 2040. Dat betekent dat bijna iedereen iemand kent met dementie. Een groot deel van deze mensen doet gewoon mee aan de samenleving en het is belangrijk voor hen om zolang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. Met een beetje hulp en begrip van anderen is dat ook mogelijk. Het initiatief “Samen dementievriendelijk” wil mensen bewust maken van de impact van deze ziekte zodat zij iets kunnen betekenen voor een persoon met dementie of de mantelzorger.


Ik wil ook meer voor deze mensen betekenen. Ik krijg in mijn werk als uitvaartbegeleider regelmatig te maken met nabestaanden die deze ziekte hebben. Ik vind het belangrijk dat deze mensen, samen met de rest van het gezin, op een goede manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Deze begeleiding vraagt om specifieke kennis en aandacht. Er kunnen vragen komen zoals “Kan onze vader/moeder wel mee naar de condoleance, is dat niet te druk en verwarrend?”. In samenspraak met de familie zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de persoon met dementie te betrekken. Het kan zijn dat er een apart moment wordt gekozen om in kleine kring afscheid te nemen of dat er een rustige ruimte beschikbaar is waar deze persoon zich met een vertrouwd iemand kan terugtrekken. Zo wordt er bij iedere keuzemoment voorafgaand aan de uitvaart gekeken wat past bij de betrokken familie.

Neem voor meer informatie over afscheid en dementie contact op via telefoonnummer 0345-228537 of via ons contactformulier.


bottom of page