top of page

Overlijden en afscheid

De periode na het overlijden van een dierbare is voor de nabestaanden een emotionele en drukke tijd. Het is een tijd waarin u geconfronteerd wordt met verdriet, maar ook met de noodzaak van praktische beslissingen. Bij Finesse Uitvaartbegeleiding begrijpen wij hoeveel er op u afkomt en ondersteunen wij u zoveel mogelijk.

 

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende stappen. 

Vanaf het eerste contact tot en met het nazorggesprek.

Op deze pagina

 
 
Bloesem

Wat te doen bij overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt kunnen uw emoties de overhand krijgen. Hier vindt u een duidelijk overzicht van de eerste stappen die gezet moeten worden meteen na overlijden.

DOWNLOAD HIER

 
 
Wat te doen bij overlijden PDF
Bloemstuk

Vormgeving afscheidsbijeenkomst

Jeanine Tucker - van Oosterhout uitvaartbegeleider

Een persoonlijk en uniek afscheid, dat past bij het leven dat je geleefd hebt. 

Eerste ontmoeting

Tijdens de eerste afspraak neem ik, of mijn collega, de tijd om u en de overledene te leren kennen. Van daaruit krijgen we een beeld en gaan we alle zaken doorspreken die op redelijk korte termijn geregeld moeten worden. Daaronder verstaan we de keuze tussen begraven en cremeren. Is er een kerkdienst gewenst en welke kerk kiest u daarvoor uit? Of vindt de afscheidsdienst plaats in de aula van een crematorium? Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden zoals een afscheidsbijeenkomst of condoleance op een landgoed, in een kerkgebouw, of dorpshuis. Ook is het mogelijk om het afscheid thuis te laten plaatsvinden.

Zodra deze keuzes zijn gemaakt kunnen we de rouwkaart gaan opmaken en versturen zodat degenen die u gaat uitnodigen op tijd op de hoogte zijn van de datum waarop de uitvaart gaat plaatsvinden en de locatie. Als u wil kan de rouwkaart ook digitaal verstuurd worden.

Vormgeving afscheidsbijeenkomst

In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart bespreken we rustig hoe de afscheidsbijeenkomst ingevuld wordt. Denk hierbij aan (live)muziek, bloemen, sprekers, gedichten, (licht)rituelen met kinderen of kleinkinderen, een fotopresentatie als levensverhaal. Of juist sober met alleen maar muziek en momenten van stilte om aan de overledene te denken. Eigenlijk is bijna alles mogelijk, een afscheid wordt warm door persoonlijke bijdragen van familie en vrienden. Mocht u twijfelen of u daar zelf toe in staat bent kunnen we overleggen hoe uw verhaal dan op een andere manier of door iemand anders verteld kan worden.

Het levensverhaal in een fotopresentatie

Finesse is gespecialiseerd in het maken van fotopresentaties. U levert de foto's (digitaal) aan en vertelt welke muziek u erbij wilt. Ook het scannen van foto's is voor ons geen probleem. Wij regelen alles en zorgen dat het op tijd op de afscheidslocatie is én, erg belangrijk, gecontroleerd wordt.

Hoe begeleid je je kinderen na verlies?

Wanneer wij bij families komen om het afscheid te regelen zijn er vaak kinderen aanwezig. De kinderen zijn net als volwassenen ook nabestaanden en hebben op hun eigen manier verdriet om degene waarvan ze afscheid moeten nemen. Voor kinderen is de dood van iemand die hen nabij is zeer indringend. Vaak zien we dat volwassenen proberen kinderen te beschermen voor het verdriet en verlies. Toch is het van groot belang om de kinderen er bij te betrekken. Ze hebben concrete ervaringen nodig om te kunnen geloven dat iemand dood is, én om hun verdriet te kunnen verwerken.

Wij bieden u de mogelijkheid om kinderen actief te betrekken bij het regelen van het afscheid. We staan open voor hun verdriet, hun vragen. Samen kunnen we kijken wat de kinderen nodig hebben om afscheid te nemen van hun dierbare en het verlies hanteerbaar te maken. Kinderen kunnen meedenken en samen zoeken we naar een manier van afscheid die bij hen past. Mogelijkheden om kinderen te betrekken zijn er in de dagen van de voorbereiding en tijdens de afscheidsbijeenkomst. We denken hierbij aan het schilderen van een vlinder, het maken van een tekening of een rol krijgen in de afscheidsdienst.

Uitgangspunten voor begeleiding van kinderen na verlies, in het algemeen kunt u uitgaan van de volgende basisregels:

  • Geef kinderen de informatie waar ze recht op hebben.

  • Houd ze niet voor de gek,

  • maak dingen niet mooier dan ze zijn en vertel wat er gebeurd is.

  • Probeer die informatie zo concreet mogelijk te maken.

  • Betrek kinderen zoveel mogelijk bij alle gebeurtenissen.

  • Geef ze invloed en laat ze dingen doen die ze aankunnen. Zoals meehelpen om de kleding uit te kiezen, de kist of de bloemen. Ook kunnen ze tekeningen maken en/of in de afscheidsbijeenkomst een rol krijgen.

  • Stimuleer en probeer ze te betrekken bij alles maar dwing ze niet tot dingen die ze liever niet willen.

  • Steun kinderen bij hun manier om het verdriet te verwerken. Dit gaat soms op andere wijze dan bij volwassenen die meestal verdriet verwerken door erover te praten. Kinderen spelen om te verwerken, ze tekenen, knutselen en fantaseren. Een prima hulpmiddel voor kinderen om herinneringen vast te houden is het herinnerings- en werkboek "Dag lieve..."

Nazorggesprek; Finesse neemt zorg uit handen na het overlijden

Enkele weken na de uitvaart van uw dierbare maakt uw uitvaartbegeleider een afspraak voor het nazorggesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij hoe het met u gaat en kijken we waar u mogelijk ondersteuning nodig heeft. Het verlies van een naaste kan immers een aanzienlijke impact hebben, waardoor het moeilijk kan zijn om u te concentreren en praktische zaken te regelen.

Bewust van de vele praktische zaken die geregeld moeten worden na het overlijden, bieden wij u een handig boekje vol relevante informatie. Voor verdere vereenvoudiging bieden we ook toegang tot het Nabestaandenloket. Via dit platform kunt u zaken efficiënt regelen, terwijl u een duidelijk overzicht behoudt van wat er al gedaan is en wat nog aandacht nodig heeft.

Wij nemen de last van regelwerk uit uw handen, zodat u zich kunt richten op het verwerken van uw verlies. Bekijk ons informatieve filmpje voor meer details over de nazorg die wij bieden.

bottom of page