top of page

Rouw en verlies, Esther Zondag en Pieter van der Keur

Lees hier meer over rouw en verlies.

Rouw en verlies, Esther Zondag en Pieter van der Keur

Na het overlijden van uw dierbare veranderd er veel in uw dagelijks leven en soms is het lastig de draad weer op te pakken. Onze nazorg, gericht op rouwverwerking, gaat verder na de dag van de uitvaart. 


Onze nazorgconsulente Gretha Hup neemt ongeveer 6 tot 8 weken na de dag van de uitvaart contact met u op om te informeren hoe het met u gaat en biedt de mogelijkheid uw verhaal en ervaringen te delen. En wanneer u dit wenst volgt er later nog een contact moment.


Gretha helpt u bij vragen, zoekt oplossingen, wijst op nuttige informatie en ondersteunt bij het vinden van passende hulpverlening.


De nazorg van Gretha bieden wij u kosteloos aan.


Wanneer u meer behoefte heeft aan rouwverwerking, steun of begeleiding verwijzen wij u graag naar Esther Zondag of Pieter van der Keur.Esther Zondag

De eerste weken na het overlijden van een dierbare moeten er vaak veel (praktische) zaken geregeld worden en is er soms weinig tijd om stil te staan bij het verlies. Esther Zondag geeft als rouwtherapeut houvast en richting bij rouw en verlies, een proces dat voor iedereen anders is.

Het bieden van begeleiding kan op verschillende manieren, 1-op-1, trainingen in groepen maar ook wandelen met lotgenoten is mogelijk.
Pieter van der Keur

"De start van het helen ligt bij het delen" is een spreuk van Pieter van der Keur. Als ervaringsdeskundige begeleidt Pieter mensen rondom rouw en verlies. 

Pieter weet wat het met u kan doen als u iemand verliest waar u van houdt. Hij weet hoe u hier mee om kunt gaan en vanuit veerkracht terug kunt komen om het verlies te verweven in uw leven. Pieter biedt stervensbegeleiding en verliesbegeleiding.bottom of page